“Ez a könyv dokumentuma annak, mennyire összefonódó és szerteágazó, indázó módon lehet átélni a lélek testetöltésének drámáját és mégis mennyire egyformán: a születés intimitásában való részesülés nem más, mint az embereket összetartó közös lényegben, eredetben, szentségben, fájdalomban való részesülés, valamilyen eggyéválásféle élmény. Egymás elfogadása születik meg így, a legalapvetőbb emberi alapon, pusztán azért mert, aki él, megszületett, valahogy ugyanígy. A lét határpillanatai azonossá válnak a szeretet születésével. Az Inda magánnapló-részletei személyes feljegyzései annak a belső útnak, ahogy a lét bonyolultsága a szeretet egyszerűségévé válik.” (Bóna László)

Az Inda – naplófüzér: természetes, háborítatlan, otthoni körülmények között megtörtént születésekről és intézményes, kórházi születésekről szóló naplójegyzetek, füzetlapok gyűjteménye. Az Inda dokumentum: dokumentuma annak, hogyan élnek, hogyan gondolkodnak ma itt, a mi mai társadalmunkban azok, akik az ember természetes megszületésének közelébe férkőznek, e közelségre áhítoznak, annak átélését kívánják élményként maguknak és környezetüknek.